Batman

batman

Batman ili, Türkiye Cumhuriyetinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir.

Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf, bini aşkın mağaralarıyla, tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır.

Tarih
Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasina karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh Tepesi’nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin bulunduğu, ancak bataklık bir arazi uzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yeraltına göçtüğü düşünülmektedir.

Batman’ın adını “batmak” teriminden bu nedenle almış olabileceği düşünülmektedir. Zaten Batman’ın yerleşim yeri olarak Türkiye’nin en zengin petrol yataklarına sahip oluşu, şehrin derinliklerinde bazı boşlukların çıkarılan petrol nedeniyle oluştuğu ileri sürülüp bunun Batman’a felaket getireceği yöre halkında revaç bulan bir teoremdir.Fakat bu şekilde il haline gelmiştir.90’lı yıllarda Atatürk Parkı çevresinde aniden ortaya çıkan, derinliği 150 metreye varan bir çukur ancak binlerce kamyon molozla doldurulabilmiştir.Bu olay felaket teorisyenlerine bunun bir gün gerçekleşeceği hakkındaki inançlarını güçlendirmiştir.Ayrıca toptancılar sitesine sızan petrolden kaynaklanan patlama da bölge halkını hayli tedirgin etmiştir. 15,05,09 yakın tarihi itibarilen yerine yenisi yapılmak üzere yıkılan yöremiz cengiz topel ilköğretim okulunun inşaat sahasında önü bir türlü kesilemeyen kaynak su çıkmaktadır. Bu inşaat işini durdurmakla beraber suyun degerlendirmeye alınmaması çok kötü bi durum.kuresel ısınmayla başlayan su sıkıntısı hergün konuşulurken bu mukemmel ve bol temiz kaynak suyun değerlendirilmeyip heba olması biz vatandaşları düşündürüp kuşkulandırmaktadır. Kuzey Mezopotamya’nın merkezi olarak kabul edilen Cizre ve civarına yakınlığı Batman’a tarihsel bir kültür kimliği kazandırmış, 1940 yılında bulunan petrol ile Batman civarından yöreye akın olmuştur. Batman binlerce yıldır bu topraklarda aşiret kültürüyle yaşamakta olan yöredeki halklara yeni bir yaşam ve rüya şehri gibi gelmiş, şehir çok kısa zaman zarfında aşiretlerden kopan binlerce insana bireyci özgür bir hayat vaadetmistir. Ancak bu geleneksel kimlik ikinci nesilde yerine yarı feodal kimlikle modern kimlik çatışması getirmis, nesiller arası uçurum meydana gelmiştir. Batman kısa zaman içerisinde Güneydoğu insanına ekonomik tesirin yanısıra düşünce hayatına da etki etmeye başlamıştır.

Değişik yörelere mensup altkültürler Batman’da birleşerek bir üstkimliğe dönüşmüştür.Bu nedenle Batman’da Kürt’lerin yanısıra Türk ve Arap kültürlerinin uzlaşısını görmek de mümkün olmuştur.

Batman doğuda, doğu halkının talihinin değişebileceğinin sembolü olmuştur.Fakat son yıllarda yaşanan işsizlik ve nesiller arası çatışma ile yeni kuşağın umutsuzlaşmasına ve beraberinde intihar eğilimlerinin artmasına yol açmıştır.

Nüfus
Batman merkez nüfusu 450.000’in üstündedir Genel Nüfus ise yaklaşık olarak 650.000 civarındadır Nüfusun, yaklaşık %63’ü Batman Merkezde yaşamaktadır.Batman’dan batıdaki büyük şehir merkezlerine yüzbinleri bulan göçe rağmen nüfusu şehrin ucuz oluşu, insanlarda olumlu etki bırakmasıyla artmaktadır .Şehrin büyümesine etken olan bir diğer faktör ise yerli halkın sıcak kanlı olmasıdır. Ayrıca Batman, Türkiye’de köyken il olup bu kadar fazla nüfüsa sahip olan alanındaki tek örnektir.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca nüfusun %96’sı Müslüman, %2’si Yezidi, %1’i Katolik ve %1’i Ortodoks’tur [kaynak belirtilmeli]

Eğitim
Batman güneydoğu ve doğuda eğitimli gençliğin bulundugu illerimiz arasındadır.Son yıllardaki şehre yapılan yatırımlar ve sanayinin gelişmesiyle şehir tam olarak olmasa da gözle görülür bir şekilde gelişme göstermektedir.Bu gelişme halka da yansımaktadır. Batman hızlı bir gelişimle ve değişimle beraber kentleşme noktasında bir sürü sorunuda beraber getirmiştir. İl inşaat sektörunde büyük bir atılımın içerisine girmiştir.

Bir çok özel öğretim kurumlarının yatırım odağı olmasının bir diğer getirisi üniversite okuma oranının artması olmuştur.İlde bulunan özel okul olarak Özel İrfan İlköğretim okulu ve Özel M.Sıddık Tekin Lisesinin yanında özel Basut eğitim kurumları ve T.E.D Batman koleji ülke genelinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmektedirler.Ayrıca 2009 öss de 23. sıraya yükselerek büyük bir gelişme kattetmiştir.2000’li yıllarda bölgede ün salmış Batman Fatih Lisesi son zamanlarda kötü sendromuyla bölgede kötü bir iz bırakmıştır.2000-20003 yıllarında ün salan Fatih lisesi 2003-2009 yılları arasında ciddi bir şekilde çöküşe geçmiştir.Son olarak 2007 yılında özellikle 9. sınıf ve diğer düzeydeki sınıf ortalamarında yaklaşık 950 öğrenci sınıf tekrarı yapmıştır.

İklim
Batman’ın iklim özellikleri Akdenize yakın olşundan dolayı uzak Akdeniz iklimi görülür ama bölge genel anlamda karasal iklim kapsamındadır.Yıllık ortalama yağış miktarı 750-1000 mm civarındadır ayrıca kışları bahar gibi olup İlkbahar aylarında da bol güneş ve ara sıra hoş bir iklim oluşacak şekilde yağış alır. İlkbahar aylarında Beşiri ve Batman ovalarında bol otluk olup iç anadolu ve doğu anadoludan mevsimlik hayvan göçü almaktadır.Kuzey bölgelerinde ilkbahar aylarında Sason Civarı Cenneti aratmayacak kadar güzelleşir. Genel itibariyle sıcaktır ve yazın sıcaklar dışında iklimi çok uygundur.
Yemek Kültürü
Tandır ekmeği, İçli Köfte, Türlü, Çeşitli Börekler Bol etli yemekler, Kavurma yörenin belli başlı yemekleridir
Ulaşım
Batmana ulaşım Uçak, Tren ve Karayolu olmak üzere 3 şekilde sağlanır.
GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü : 4.654 km²
Nüfus :406.000 (1997)
İl Trafik No : 72
Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf, bini aşkın mağaralarıyla, tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır.
İLÇELER
Batman ilinin ilçeleri; Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason’dur.
NASIL GİDİLİR
Karayolu : Türkiye’nin her yerinden otobüs seferi ile ulaşmak mümkündür.
Havayolu : Batman’ dan Ankara, İstanbul ve İzmir’e havayolu seferleri yapılmaktadır.
Havaalanı Tel : (+90-488) 213 91 49
GEZİLECEK YERLER
HASANKEYF
Diclenin kıyısında, zamanında medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf, ulaşım yolları ve ticaret merkezlerinin yer değiştirmesiyle günümüzde önemini yitirmiştir.
İlçe, sahip olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. GAP projesi kapsamında bulunan Ilısu Barajı nedeniyle bu tarihsel yapılar bütünüyle sular altında kalacaktır. Bu konuda çalışmalar Kültür Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Tarihçe: Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu tam olarak bilinememektedir. Şehrin jeopolitik yapısı çok eski bir yerleşim merkezi olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.Bugün bile zaman zaman bazıları mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağaralar, insanların çok eski çağlarda burada yerleştiklerini göstermektedir.Kaynakwh:
Mevcut bilgilere göre, Hasankeyf kalesinin kurulması, MS. 4’üncü yüzyıla rastlamaktadır. Bu yüzyıl ortalarında, Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir.Kale, Sasanilere karşı siyasi bir önem kazanınca, daha sağlam bir şekilde yeniden tahkim edilmiştir. Hasankeyf, MS. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilmiştir. Bu tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler. Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır. Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular döneminde yaşamıştır. Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur.
İklim: Bölgeye hayat veren Dicle Nehri, yörenin iklimini de etkilemektedir. Nehir kış aylarının ılıman geçmesini sağlamaktadır. Ortalama sıcaklık 25° C olup en yüksek ortalama ısı 40-43° C, en düşük ortalama ısı 6-8° C arasında değişmektedir.
Av Turizmi
Kentte en çok avlanan hayvanlar tavşan, keklik, bıldırcın, toykuşu, tahtalı güvercin, yabani ördek, kaz, su samuru, sansar, porsuktur. Bunların dışında Raman dağında dağ koyunu, Kozluk-Sason ilçelerinde dağ keçisi bulunmaktadır. Kaynakwh:
COĞRAFYA
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin, kuzey ve kuzeydoğusu yüksek, sarp ve dağlık olup güneyi ise dağlık ve engebelidir. Dicle nehri batıdan doğuya akarak il topraklarının içinden geçer. Batman çayı, Batman-Diyarbakır il sınırını çizerek Dicle nehri ile birleşir.
4000’i aşkın mağaranın bulunduğu bu bölge dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır.
Batman’da karasal iklim hüküm sürmektedir. Bölgede yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
TARİHÇE
Batman, İluh adlı bir köy iken 1937 yılında bucak olmuştur. Adı 1950 yılında Batman Çayı’ndan dolayı Batman olmuştur. 1957 yılında Siirt iline bağlı ilçe olan Batman, 1990 yılında il olmuştur.
NE YENİR
Bol yağlı et yemekleri, hamur işleri, yöreye özgün çorbalar, tiftik kıçıl denilen ve çamurdan yapılmış ocaklarda pişirilen tandır ekmeği ve taş ekmeği Hevranın tadına doyum olmaz.
NE ALINIR?
Dokumacılık, parlak ipek sim işlemeli kumaşlar, oya, dantel ve kanaviçe işlemeleri, yün patik, çeşit çeşit renklerde yöreye özgü motifli yün çorap çoraplar yöreden alınabilecek hediyelik eşyalardır.

Etiketler: , , , , ,