Mardin

Mardin Chat
Mardin ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde yer alan bir ildir. Suriye ile sınır komşusudur. Güneyinde Suriye, batısında Şanlıurfa ili, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman illeri, kuzeydoğusunda Siirt ili ve doğusunda Şırnak ili bulunur. Merkez ilçesi dahil 10 ilçesi bulunmaktadır.
Mezopotamya vadisi önünde Ulu Camii (Mardin, Türkiye).Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.Mardin de Kürtler,Süryaniler,Araplar yaşamaktadırlar.Mardin ve çevresinde bulunan Arap nüfusu üç ayrı kökene dayandırılabilir.İlk ve en eski cenah Abbasi ve Emevi hükümdarlıkları altında kalan Süryanilerin baskılar ve zorlamalar üzerine araplaşan bir fraksiyonu olarak kabul edilebilir.Nitekim Değişik lokalizasyonlarda değişik Arapça ağızlarına rastlamak mümkün olmakla birlikte Mardin’de konuşulan Arpça’nın Arap devletlerinde konuşulan Arapça ile çok büyük farkları sözkonusudur.İkinci bir cenah ise yine ,Arap egemenliği döneminde İslamiyete geçişle beraber araplaşan Kürt nüfusundan oluşmaktadır.Üçüncü cenah,Osmanlı’nın Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde,bölgedeki Kürt aşiretlerle yaşanan derin anlaşmazlıkları müteakiben,sözkonusu aşiretlerin dağıtılıp göçtürülmesi ve yerlerine Mısır,Arabistan,Fas gibi Arap devletlerinden getirilen kolonilerin yerleştirilmesinin sonucudur.Bütün bunlar,Milli Mücadele öncesinde Mardin ve civarında yaşayan Arapların neden diğer Araplar gibi bir millet bilincine sahip olmadığını ve kendi bağımsızlıklarını değilde,an itibariyle bölgede iktidar süren kuvvetlere tam itaat gösterdiğini açıklamak bakımından yeterli sebep sunmaktadır.Kürt nüfusu incelenecek olursa,Kürtlerin de iki ayrı cenahtan oluştuğu halen bugün bile dikkat çeker.Birinci cenah,bölgede evvelden beri yaşayagelen ve Mardin’in asıl yerlilerinden olan;ancak Osmanlılarla yaşadıkları sayısız ağır çatışmalarda nüfusları azalan,sürgünlere maruz bırakılan nüfustur.İkinci grup ise Zozan diye tabir edilen Mardin Eşiği Dağlarının kuzeyinden itibaren başlayan soğuk iklimli topraklardan çeşitli sebeplerle koloniler halinde Mardin ve civarına yerleşen Kürt ailelerinden oluşur.Elbette ki Mardin için bu başlıca millyetlerin arasına Süryanileri de dahil ettikten sonra,Ezdileri,Yahudileri,Ermenileri,Keldanileri ve irili ufaklı bir sürü etnik kökeni de gözönünde bulundurmak gerekir… Mardin ismi hakkinda degisik rivayetler vardir. Kelimenin Farsca, Yunanca, Arapca ve Suryanice oldugu soylenmektedir.Burası bölgedeki birçok diğer şehir ve yerleşim gibi Süryaniler’in yoğun olarak yaşayageldiği bir mekan idi. Mardin ve Tur Abdin bölgesinde çok az da olsa Süryaniler yaşamaktadır. Bölgede meşhur birkaç Süryani Manastırı ve Kilisesi vardır: Deyrulzafaran, Mor Gabriel, Selhe’taki Mor Yakub ve Hah’daki Meryemana Kilisesi gibi. Mardin’de Arap, Kurt, Suryani ve Turk insanimiz yasamaktadir. Mardin ili (özellikle il merkezi) son yıllarda yoğun bir şekilde betonlaşmanın etkisi altında kalmış, şehir merkezinin bulunduğu tepenin hemen biraz altındaki alan yeni şehir olarak imara açılmıştır. Yeni binalar yapılmış (yapılıyor) olmasına karşın bu betonlaşma tarihi taş binaları da es geçmemiş, maalesef taş binaların üstüne yarım yamalak beton katlar çıkılmasına kadar varmıştır. Düşük bir nüfusa sahip olmasına karşın bu denli yapılaşmasının başlıca nedeni ekonomidir. Eski büyük evlerde bugünkü ekonomik koşullarda ve yeni neslin farklılaşan istekleriyle birlikte yaşamak zordur ve daha birçok sosyo- ekonomik nedeni de vardır bu durumun, ancak tüm bu nedenler şehre verilen zararı yine de haklı çıkarmamaktadır. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere resmi ve sivil kuruluşlar bu konuya kısa sürede eğilmezlerse, dünya çapında bir açık hava müzesi olabilecek değerdeki Mardin ili gidip görmeye değer tüm özelliklerini kısa zamanda yitirecektir. Bu nedenle Mardin’in muazzam tarihi güzelliğini korumak ve Mardin’i doğru tanıtmak için valilik ve belediyenin katkıları ile Turizm Enformasyon Bürosu açılmıştır.
Mardin’in yeni yerleşim alanlarından görünüş. Nüfus [değiştir]
Yıllar 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009
Mardin genel il nüfusu 397.880 453.092 519.687 564.967 652.069 557.727 705.098 745.778 750.697 737.852
Şehir nüfusu 90.093 119.852 155.876 192.004 244.000 249.032 391.249 428.611 422.537 422.284
Kır nüfusu 307.787 333.240 363.811 372.963 408.069 308.695 313.849 317.167 328.160 315.568

İlçeleri [değiştir]
1990 yılında Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri Mardin’den ayrılarak yeni il olan Şırnak’a bağlanmıştır.

Mardin (merkez) ,
Dargeçit,
Derik ,
Kızıltepe,
Mazıdağı ,
Midyat ,
Nusaybin,
Ömerli ,
Savur ,
Yeşilli ,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,